No Recent Activity
About IanMayoibc

Basic Information

About IanMayoibc
Biography:
PENTA Sports spotka_a si_ spo_ród eXtatus w czeskiej Pradze,
by rozegra_ pokazowy mecz w Counter-Strike_a: Global Offensive.

Organizowany przez ASUS Republic of Gamers pojedynek owe wydarzenie bez precedensu.
Zawodnicy umieszczeni zostali przecie_ na specjalnej platformie, która wzbi_a
si_ w powietrze. Wraz z ca_ym sprz_tem komputerowym znajduj_
si_ 60 metrów nad ziemi_ aktualnie. - My_l_, _e owo, co w_a_nie prze_ywam to najdziwniejsza chwila mojego autopsji - napisa_ na Facebooku innocent.
EXtatus to czesko-s_owacka powstawanie, która swoj_ pozycj_
na scenie zbudowa_a w du_ej mierze dzi_ki niezwykle utalentowanemu, bardzo m_odemu Davidowi _frozenowi_
_er_anskiemu. Gracz ten ma zaledwie czterna_cie lat, a
ju_ od chwili jakie_ czasu jest w stanie rywalizowa_
z czo_owymi zawodnikami z ca_ego _wiata. PENTA chocia_ od czasu, gdy
do__czy_ a_ do niej zawodnik znad Wis_y, znakomicie radzi sobie w wielu europejskich turniejach.
W zmaganiach udzia_ wezm_ czterech zespo_y.
O mistrzowski tytu_ powalcz_ panie spod Unicorns Female szyldów,
Team Phoenix, Team Female Hydra tudzie_ E-Blue Angels.

Formacje powalcz_ w systemie BO3 ktokolwiek z
ka_dym. Po trzech kolejkach dwie najlepsze ekipy do wielkiego fina_u.
Stawk_ turnieju - oprócz uznania dominacji na _e_skiej arenie - s_ nagrody rzeczowe o __cznej warto_ci pi_ta,
500 z_otych oraz jednym, 500 z_otych w gotówce. Rozgrywki wystartuj_ ju_ dzie_ dzisiejszy o 16: 00.
Piranesi to nic innego, gdy nazwa starej mapy, która pojawi_a si_ _wiecie Counter-Strike aktualnie w 2002 roku.

O ile chcecie zobaczy_, jak wypatrywa_a w swoich kolejnych ods_onach, zapraszamy na poni_szy filmik od
YouTube_ra pos_uguj_cego si_ pseudonimem
3kliksphilip. Kto wie, b_d_ nie doczekamy si_ lada dzie_ najnowszej
wersji, która b_dzie od_wie_ona w CS: GO. Chcieliby_cie?

Serwis PCGamesN - powo_uj_c si_ na interpretacja cz__ci konferencji przedstawione na forum Reddit, zatem
podchodzimy do wszystkiego z pewn_ rezerw_ - donosi,
i_ Valve planuje now_ akcj_ w Counter-Strike: Global Offensive, któr_ dostaniemy latem owego roku.
Mo_na powiedzie_ _najwy_sza pora_, poniewa_ ostatnia funkcjonowanie, nazwana
Wildfire, by_a przyst_pna w grze w lipcu zesz_ego roku.
Kto wie, przypadkiem now_ równie_ ujrzymy w
opisywanym samym miesi_cu.
Location:
Kobenhavn V
Interests:
Jukskei, Locksport
Occupation:
study Nutritional Sciences

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
Total Thanks
Total Thanks
0
Downloads
Downloads
0
Uploads
0
General Information
Last Activity
2017-06-06 12:44 PM
Join Date
2017-06-06
Referrals
0
Home Page
http://gamecheats.pl/skiny-cs-go/